Zasady naboru

Badanie przydatności/ egzaminy wstępne dla kandydatów do Szkoły Muzycznej I i II st. na rok szkolny 2019/2020 odbędą się dnia 1 czerwca 2019 r. (sobota), ul. Bursztynowa 22, sala 011B.


ZASADY PRZYJMOWANIA KANDYDATÓW


Przyjęcie w poczet uczniów szkoły muzycznej I stopnia poprzedzone jest  badaniem przydatności kandydata do nauki w szkole muzycznej poprzez sprawdzenie jego uzdolnień muzycznych, warunków psychofizycznych i predyspozycji do nauki gry na określonym instrumencie.

regulamin przyjmowania - szkoła muzyczna I stopnia


Kwalifikacja kandydatów do szkoły muzycznej II stopnia odbywa się na podstawie egzaminu wstępnego obejmującego:
a) egzamin praktyczny z przygotowanych utworów muzycznych
b) egzamin ogólnomuzyczny - ustny

regulamin przyjmowania - szkoła muzyczna II stopnia

Możliwe jest również przyjęcie do szkoły II stopnia kandydatów bez przygotowania muzycznego na specjalności: instrumenty dęte lub perkusja.


WYMAGANE DOKUMENTY

Dokumenty wymagane przy zapisach do szkoły muzycznej (przesłane drogą elektorniczną, pocztą tradycyjną lub dostarczone osobiście do biura szkoły- al. Kraśnicka 84, 20-718 Lublin) to:

 

  • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do nauki w szkole muzycznej, a w przypadku instrumentów dętych - zaświadczenie o braku przeciwwskazań do gry na instrumencie dętym
  • potwierdzenie uiszczenia jednorazowej opłaty za badanie przydatności/egzamin wstępny w wysokości 50,00 zł na rachunek szkoły w BANK MILLENNIUM S.A. o/Lublin, ul. Zana 43: 73 1160 2202 0000 0002 4734 0469
  • wniosek o przyjęcie do szkoły I stopnia - tu do pobrania
    lub
  • wniosek o przyjęcie do szkoły II stopnia - tu do pobrania
  • po zakwalifikowaniu kandydata - umowa o przyjęcie do szkoły I stopnia - tu do pobrania
    lub
  • po zakwalifikowaniu kandydata - umowa o przyjęcie do szkoły II stopnia - tu do pobrania