Rekrutacja - wymagane dokumenty

Dokumenty wymagane przy zapisach do szkoły muzycznej to:

 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do nauki w szkole muzycznej (w przypadku instrumentów dętych - zaświadczenie o braku przeciwwskazań do gry na instrumencie dętym)
   
 • wniosek o przyjęcie do szkoły I stopnia - tu do pobrania
  lub
 • wniosek o przyjęcie do szkoły II stopnia - tu do pobrania
   
 • po zakwalifikowaniu kandydata - umowa o kształcenie w  szkole muzycznej I stopnia - tu do pobrania
  lub
 • po zakwalifikowaniu kandydata - umowa o kształcenie w szkole muzycznej II stopnia - tu do pobrania
 • potwierdzenie dokonania opłaty za badanie przydatności/egzamin wstępny