Kontakt

Siedziba szkoły - ul. Bursztynowa 22, 20-576 Lublin

(budynek Szkoły Podstawowej nr 51 im. Jana Pawła II w Lublinie)

 

 


 

Biuro Szkoły

al. Kraśnicka 84, 20-718 Lublin;

godziny otwarcia: poniedziałek - piątek godz 08.00 - 14.00


Dyżur Dyrektora

Możliwe jest umówienie się w innych terminach, dogodnych dla zainteresowanych, po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym.

 


 Biblioteka 

 ul. Bursztynowa 22, sala 13B 

 

poniedziałek: godz. 16.30 - 19.30
wtorek: godz. 17.00 - 19.00
środa: godz. 17.00 - 19.00
piątek: godz. 16.30 - 19.30


Pomoc psychologiczno-pedagogiczna

Szkoła udziela uczniom, ich rodzicom (prawnym opiekunom) oraz nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Pomoc ta polega na rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia. 

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest organizowana i udzielana we współpracy z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi.

Szkoła współpracuje w tym zakresie z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną nr 2 w Lublinie, ul. Radości 8, tel. (81) 44-23-001 oraz Specjalistyczną Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Lublinie, OSM I i II Stopnia im. Karola Lipińskiego, ul. Muzyczna 10, 20-620 Lublin, tel. 81 5321071 wew. 33 ; tel. kom. 506 150 764.


 

Nr rachunku bankowego:

73 1160 2202 0000 0002 4734 0469

BANK MILLENNIUM S.A. o/Lublin, ul. Zana 43

 


 

Dane do faktury:

Szkoła Muzyczna I i II stopnia im. W. Lutosławskiego A. Drążkowska

ul. Bursztynowa 22

20-576 Lublin

NIP: 712-157-05-27

 


 

Formularz kontaktowy