Katarzyna Piesta

Jest absolwentką Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego im. Jana Pawła II, katedry Hermeneutyki i Krytyki Muzycznej ze specjalnością dyrygentury chóralnej. W 2010 roku z wynikiem bardzo dobrym otrzymała tytuł magistra muzykologii. W 2012 roku uzyskała dyplom specjalizacji pedagogicznej z kształcenia słuchu i audycji muzycznych w Międzyuczelnianej Katedrze Kształcenia Słuchu na Uniwersytecie Muzycznym im. Fryderyka Chopina w Warszawie. Uczestniczyła w różnych konkursach, warsztatach i szkoleniach. Obecnie pracuje w Zespole Szkół Muzycznych im. O. Kolberga w Radomiu, Państwowej Szkole Muzycznej I st. im. Rodziny Wiłkomirskich w Świdniku, Prywatnej Szkole Muzycznej I st. im. I.J. Paderewskiego w Nałęczowie oraz Szkole Muzycznej I i II st. im. W. Lutosławskiego w Lublinie. Korzysta także z różnych form doskonalenia zawodowego. Poza działalnością pedagogiczną prowadzi działalność artystyczną, m.in. współtworzy wokalno-instrumentalny zespół Camerata Lubelska, z którym współpracuje m.in. J. Zelnik, środowisko współczesne kompozytorów lubelskich, m.in. A. Nikodemowicz, M. Mazurek, R. Rozmus, a także Filharmonia Lubelska i Orkiestra Trybunału Koronnego. Koncertuje w kraju i za granicą, bierze udział w koncertach tematycznych, m. in. Tryptyk Maryjny z okazji 60-lecia cudu w Archikatedrze Lubelskiej (Lublin), Misterium Pasyjne - Europejska Tradycja Śpiewów Wielkiego Tygodnia (Lublin-Lwów), Muzyka i słowo w polskiej kulturze pasyjnej - Misterium Pasyjne (Monachium). Uczestniczy w cyklicznych projektach artystycznych tj.: Festiwal Muzyki Oratoryjno-Kantatowej w Rakowie, Misterium Bożonarodzeniowe, Wielkopostne Śpiewanie w Lublinie. Jest członkiem zespołu The Nine, z którym nagrała płytę oraz brała udział w projekcie naukowo-koncertowym promującym polską kulturę muzyczną w Stanach Zjednoczonych (San Antonio, Austin, Corpus Christi, Nowy Jork).