Drzwi otwarte

25 maja 2019 roku Drzwi Otwarte Szkoły zapraszamy wszystkich zainteresowanych


Badanie przydatności/ egzaminy wstępne dla kandydatów do Szkoły Muzycznej I i II st. na rok szkolny 2019/2020 odbędą się dnia 1 czerwca 2019 r. (sobota), ul. Bursztynowa 22, sala 011B.


Szkoła może prowadzić dla kandydatów nieodpłatnie poradnictwo, które obejmuje w szczególności informowanie o zasadach rekrutacji, programie kształcenia i warunkach nauki w szkole.

 

 

 

Konsultacje w sprawie rekrutacji:

telefonicznie (81) 450 57 44, 500 384 428

lub

osobiście, po wcześniejszym umówieniu się.

 


 

W ramach działań dotyczących "drzwi otwartych" szkoły zapraszamy na wszystkie koncerty naszych uczniów 

 

Szczegółowy harmonogram zamieszczony jest na stronie głównej w "kalendarium roku szkolnego".