Stypendia


Nasi uczniowie są stypendystami Marszałka Województwa Lubelskiego w dziedzinie kultury i twórczości artystycznej.


Wyróżnieni stypendyści:

Rok 2017

 1. Rafał Mięgoć

 

Rok 2016

 1. Rafał Mięgoć

 

Rok 2015

 1. Adam Czarnecki
 2. Agnieszka Czarnecka
 3. Alicja Czarnecka
 4. Rafał Mięgoć
 5. Aleksandra Śledź

 

Rok 2013

 1. Piotr Bożym
 2. Monika Parczyńska - absolwentka

 

Rok 2012

 1. Piotr Bożym
 2. Monika Parczyńska - absolwentka 

 

Rok 2011

 1. Piotr Bożym
 2. Konrad Dołowy
 3. Milena Gieroba
 4. Vadim Gierko
 5. Marzena Wiśniewska

 

Rok 2010

 1. Konrad Dołowy
 2. Vadim Gierko

 

Rok 2009

 1. Anna Drążkowska
 2. Hovsep Mkrtchyan

 

Rok 2008

 1. Bartłomiej Łuć
 2. Hovsep Mkrtchyan
 3. Piotr Serewko

 

Rok 2007

 1. Anna Drążkowska
 2. Emilia Łabiga
 3. Bartłomiej Łuć
 4. Monika Parczyńska
 5. Kaja Pielaszkiewicz

 

Rok 2006

 1. Anna Drążkowska
 2. Emilia Łabiga
 3. Michał Makowski
 4. Monika Parczyńska
 5. Aleksandra Sieńko


Szkoła świadczy pomoc w ubieganiu się o stypendia przyznawane przez różnego rodzaju organizacje np. stowarzyszenia, fundacje czy jednostki samorządu terytorialnego, zajmujące się pomocą uczniom wybitnie zdolnym lub pochodzącym z rodzin będących w trudnej sytuacji materialnej. Wsparcie polega na pośredniczeniu i pomocy przy przygotowywaniu dokumentacji, wniosków, załączników, zaświadczeń itp.