Patron szkoły

WITOLD LUTOSŁAWSKI

Witold Lutosławski urodził się w 1913r. w Warszawie w rodzinie ziemiańskiej. Podobnie jak Fryderyk Chopin wychowywał się w atmosferze muzykowania domowego. Pierwsze utwory komponował już w dzieciństwie. Pobierał lekcje gry na fortepianie i skrzypcach, uczył się też teorii i kompozycji. Interesowała go również matematyka, którą nawet przez pewien czas studiował. W jednym z wywiadów powiedział: "tak matematyka jak i muzyka są skomplikowanymi, wysoce zorganizowanymi, abstrakcyjnymi światami". Muzyka pociągała go jednak silniej. Ukończył więc studia pianistyczne u J. Lefelda i kompozytorskie u W. Maliszewskiego.

W czasie II wojny światowej Lutosławski brał udział w walkach z Niemcami jako dowódca plutonu radiotelegraficznego.

Po wojnie osiadł na stałe w Warszawie. Przez wiele lat angażował się w działalność Związku Kompozytorów Polskich, w którym pełnił odpowiedzialne funkcje. Wykładał także na wielu renomowanych uczelniach polskich i zagranicznych, m.in. w Los Angeles, San Francisco, Sztokholmie i Londynie, nie związał się jednak na stałe z żadną z nich, ponieważ jego prawdziwą pasją były kompozycja i dyrygowanie. Prawykonania i wykonania swoich dzieł prowadził z najbardziej znanymi orkiestrami (m.in. londyńską, paryską, WOSPRiT).

Twórczość Lutosławskiego spotykała się z licznymi dowodami wielkiego uznania w Polsce i na arenie międzynarodowej. Wyrazem tego było m.in. przyznanie mu członkostwa w Międzynarodowym Towarzystwie Muzyki Współczesnej, którego był przez pewien okres wiceprezesem. Członkostwo honorowe przyznały mu liczne stowarzyszenia kompozytorów i akademie. Polskie, amerykańskie i angielskie uniwersytety przyznały mu tytuł doktora honoris causa. Otrzymał wiele nagród oraz odznaczeń polskich i zagranicznych.

Lutosławski był także członkiem Międzynarodowej Rady Muzycznej przy UNESCO i współtwórcą Polskiego Wydawnictwa Muzycznego w Krakowie. Uczestniczył w pracach komisji repertuarowej Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Współczesnej "Warszawska Jesień". Do ostatnich dni życia prowadził intensywną działalność kompozytorską.

Zmarł w 1994 r., został pochowany na Cmentarzu Powązkowskim w Warszawie.