Cele i zadania szkoły

Szkoła muzyczna I stopnia

 

 • rozbudzanie zamiłowania ucznia do muzyki i jego zainteresowania nauką gry na instrumencie;
 •  rozwijanie zainteresowań i uzdolnień ucznia, kształtowanie jego wrażliwości estetycznej, wyobraźni oraz poczucia piękna;
 • opanowanie przez ucznia techniczno-wykonawczych podstaw gry na instrumencie;
 • kształcenie u ucznia umiejętności organizowania samodzielnej pracy nad wyznaczonymi zadaniami;
 • wdrażanie ucznia do systematycznego ćwiczenia na instrumencie, kształtowanie umiejętności ćwiczenia efektywnego oraz samodzielnego przygotowania łatwych utworów;
 • przygotowanie ucznia do występów publicznych;
 • przygotowanie ucznia do aktywnego uczestnictwa w różnych formach życia artystycznego, w tym jako solisty i kameralisty w muzykowaniu zespołowym;
 • prezentacja osiągnięć uczniów;
 • przygotowanie absolwenta do podjęcia nauki na drugim etapie edukacyjnym.

 


 

Szkoła muzyczna II stopnia

 

 • rozwijanie u ucznia wirtuozowskich elementów techniki gry na instrumencie oraz pogłębionej strony wyrazowej;
 •  doskonalenie u ucznia umiejętności gry a vista utworów o różnym stopniu trudności;
 • doskonalenie u ucznia umiejętności samodzielnego interpretowania utworów muzycznych, zgodnie z kanonami stylu i formy;
 • nauka wykorzystania przez ucznia wiedzy ogólnomuzycznej do prawidłowej realizacji zadań w grze na instrumencie;
 • nauka samodzielnego opracowywania przez ucznia wykonywanych utworów muzycznych;
 • rozwijanie u ucznia umiejętności w zakresie publicznych prezentacji, w tym przygotowywania i poszerzania repertuaru;
 • przygotowanie ucznia do aktywnego uczestnictwa w kulturze, w różnych formach życia artystycznego, w tym jako solisty i kameralisty w muzykowaniu zespołowym;
 • prezentacja osiągnięć uczniów;
 • przygotowanie absolwenta do podjęcia nauki na wyższym etapie kształcenia.