Informacje ogólne

 Założycielem i dyrektorem szkoły jest Anna Drążkowska.

Szkoła rozpoczęła swoją działalność z dniem 1 września 1999 roku i oferuje kształcenie muzyczne I i II stopnia.

Szkoła I stopnia została wpisana do ewidencji niepublicznych szkół artystycznych prowadzonej przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w 1999 roku pod numerem 228/7/1999. Decyzją nr DEA.I.7755-ps5/A/2000 Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 12 lipca 2000 roku szkole nadano uprawnienia szkoły publicznej i  tym samym przyznano prawo wydawania świadectw i dyplomów państwowych.

Szkoła II stopnia została wpisana do ewidencji niepublicznych szkół artystycznych prowadzonej przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w 2003 roku pod numerem 310/2/2003. Decyzją nr DSA-II-805/4310/04/IS-12  Ministra Kultury z dnia 2 września 2004 roku szkole nadano uprawnienia szkoły publicznej i tym samym przyznano prawo wydawania świadectw i dyplomów państwowych.

Zajęcia w szkole muzycznej odbywają się z reguły 2-3 razy w tygodniu (poza nauką w szkołach prowaedzących kształcenie ogólne), we wspólnie uzgodnionych, dogodnych dla uczniów i nauczycieli terminach (najczęściej popołudniami, a także w soboty).
 


Szkoła muzyczna I stopnia

 

Szkoła realizuje ramowy plan nauczania oraz podstawę programową obowiązującą wszystkie publiczne szkoły muzyczne I stopnia. Kształcenie odbywa się w cyklu 6-letnim (dla dzieci od 6 roku życia) lub cyklu 4-letnim (dla młodzieży).

Przedmiotem głównym w szkole jest nauka gry na wybranym instrumencie w ramach zajęć indywidualnych.
Instrumenty do wyboru:

 • fortepian
 • skrzypce
 • gitara
 • flet
 • saksofon
 • trąbka
 • perkusja
 • akordeon
 • altówka
 • puzon
 • wiolonczela
 • tuba
 • sakshorn
 • klarnet
 • harfa
 • kontrabas

Oprócz nauki gry na instrumencie głównym  uczeń uczęszcza, w zależności od wybranego instrumentu, cyklu kształcenia i roku nauki w szkole, na inne obowiązkowe zajęcia edukacyjne.W całym cyklu kształcenia, w zależności od wybranego instrumentu głównego i  klasy, są to następujące przedmioty:

 • fortepian dodatkowy
 • rytmika
 • kształcenie słuchu
 • zajęcia z akompaniatorem
 • audycje muzyczne
 • chór, orkiestra lub zespół instrumentalny

 

 


Szkoła muzyczna II stopnia

 

W szkole II stopnia kształcą się absolwenci szkoły muzycznej I stopnia, jak również młodzież nie posiadająca wcześniejszego przygotowania muzycznego (na wybranych instrumentach, np. instrumenty dęte czy perkusja).

Szkoła realizuję ramowy plan nauczania oraz podstawę programową obowiązującą publiczne szkoły muzyczne II stopnia. Kształcenie odbywa się w cyklu 6-letnim.

Oprócz indywidualnych lekcji nauki gry na wybranym instrumencie uczniowie uczęszczają na inne obowiązkowe zajęcia edukacyjne. W całym cyklu kształcenia, w zależności od wybranego instrumentu głównego i  klasy, są to następujące przedmioty:

 • fortepian obowiązkowy
 • zajęcia z akompaniatorem
 • zespół kameralny
 • orkiestra lub chór
 • kształcenie słuchu
 • zasady muzyki z elementami edycji nut
 • harmonia
 • literatura muzyczna
 • historia muzyki
 • formy muzyczne