Konkurs Piosenki Dziecięcej autorstwa W. Lutosławskiego oraz Konkurs Prac Plastycznych inspirowanych Jego twórczością

Projekt "Lutosławski dla najmłodszych" dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

w ramach programu "Lutosławski 2013-Promesa"

realizowanego przez Instytut Muzyki i Tańca

18-19 maja 2013

         Celem projektu było zaprezentowanie twórczości Witolda Lutosławskiego najmłodszej publiczności oraz przybliżenie jego sylwetki, nie tylko jako znakomitego kompozytora, ale również jako człowieka wszechstronnie uzdolnionego i wyjątkowego autorytetu moralnego.Projekt zakładał popularyzację twórczości muzyki W. Lutosławskiego i przez to muzyki współczesnej nie tylko wśród osób zajmujących się muzyką w sposób profesjonalny, ale także wśród osób niezwiązanych z muzyką poważną, przede wszystkim wśród najmłodszych. Oba te cele zostały osiągnięte. Piosenki dziecięce autorstwa kompozytora spotkały się z ciepłym przyjęciem - zarówno uczestnicy konkursu jak i nasi najmłodsi uczniowie uczyli się ich z przejęciem. W ramach projektu uczniowie najmłodszych klas nagrali płytę z wybranymi piosenkami dziecięcymi W. Lutosławskiego, która następnie posłużyła jako materiał do przygotowania się do udziału w konkursie. Z kolei finalnie Laureaci konkursu również zostali zaproszeni do nagrania swoich konkursowych wykonań, które następnie zostały wydane w formie płyty CD.