Informacje ogólne

Szkoła Muzyczna I i II st. im. Witolda Lutosławskiego jest szkołą niepubliczną. Założycielem i dyrektorem szkoły jest Anna Drążkowska.

Szkoła została wpisana do ewidencji niepublicznych szkół artystycznych w 1999 roku i od tej chwili rozpoczęła swoją działalność, oferując początkowo kształcenie muzyczne I stopnia. Od 1 września 2003 roku poszerzono ofertę o kształcenie w zakresie szkoły muzycznej II stopnia. Nadzór nad działalnością szkoły sprawuje Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Szkoła posiada uprawnienia szkoły publicznej, które uzyskała po kontrolach działalności, dokumentacji i kwalifikacji kadry. Oznacza to, oprócz wiarygodności i prestiżu, m.in. świadectwa honorowane na terenie całego kraju.

Zajęcia w szkole muzycznej odbywają się przeważnie 2-3 razy w tygodniu, poza nauką w szkołach ogólnokształcących, we wspólnie uzgodnionych, dogodnych dla uczniów i nauczycieli terminach (najczęściej popołudniami, a także w soboty).
Obecnie w Szkole Muzycznej kształci się blisko 140 uczniów.


Szkoła muzyczna I stopnia

 

Szkoła funkcjonuje w oparciu o ramowy plan nauczania oraz podstawe programową obowiązującą wszystkie publiczne szkoły muzyczne I stopnia. Kształcenie odbywa się w cyklu 6-letnim (dla dzieci od 6 roku życia) lub cyklu 4-letnim (dla młodzieży).

Przedmiotem głównym w szkole jest nauka gry na wybranym instrumencie w ramach zajęć indywidualnych.
Instrumenty do wyboru:

 • fortepian
 • skrzypce
 • gitarę
 • flet
 • saksofon
 • trąbkę
 • perkusję
 • akordeon
 • altówkę
 • puzon
 • wiolonczelę
 • tubę
 • sakshorn
 • klarnet
 • harfa

Niezależnie od tego odbywają się inne zajęcia ogólnomuzyczne, obejmujęce, w zależności od cyklu nauczania i roku nauki w szkole, następujące przedmioty:

 • kształcenie słuchu
 • rytmika
 • audycje muzyczne
 • chór, orkiestra lub zespół instrumentalny
 • fortepian dodatkowy

 


Szkoła muzyczna II stopnia

 

W szkole II stopnia kształcą się absolwenci szkoły muzycznej I stopnia, jak również młodzież nie posiadająca wcześniejszego przygotowania muzycznego (na wybranych instrumnetach, np. instrumenty dęte czy perkusja).

Szkoła funkcjonuje w oparciu o ramowy plan nauczania oraz podstawę programową obowiązującą wszystkie publiczne szkoły muzyczne II stopnia. Kształcenie odbywa się w cyklu 6-letnim.

Oprócz indywidualnych lekcji nauki gry na wybranym instrumencie uczniowie uczęszczają na inne obowiązkowe zajęcia edukacyjne. W całym cyklu kształcenia, w zależności od klasy, są to następujące przedmioty:

 • kształcenie słuchu
 • zasady muzyki z elementami edycji nut
 • literatura muzyczna
 • historia muzyki
 • harmonia
 • formy muzyczne
 • chór lub orkiestra
 • zespół kameralny
 • fortepian obowiązkowy