Kalendarium roku szkolnego 2017/2018

WRZESIEŃ

 • 4 września 2017 r. (poniedziałek) – uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018, godz. 18.00, patio w sektorze B

PAŹDZIERNIK

 • 11-12 października 2017 r. (środa-czwartek) - warsztaty i seminarium pianistyczne w OSM im . K. Lipińskiego w Lublinie
 • 14 października 2017 r. (piątek) - Dzień Edukacji Narodowej
 • 21 października 2017 r. (sobota) - przesłuchania z gam uczniów sekcji instrumentów smyczkowych
 • 30-31 października 2017 roku (poniedziałek-wtorek) - dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych

LISTOPAD

 • 1 listopada 2017 r. (środa) - Dzień Wszystkich Świętych
 • 4 listopada 2017 r. (sobota) - Jesienny Koncert uczniów sekcji instrumentów klawiszowych, godz. 10.00
 • 6 listopada 2017 r. (poniedziałek) - Koncert Jesienny w wykonaniu uczniów sekcji instrumentów smyczkowych, godz. 17.00
 • 11 listopada 2017 r. (sobota) - Święto Niepodległości
 • 17-18 listopada 2017 r. (piątek-sobota) - udział uczniów w XVII Podlaskim Seminarium Gitarowym w Białej Podlaskiej
 • 20-21 listopada 2017 roku (poniedziałek-wtorek) - warsztaty i seminarium pianistyczne w OSM im. K. Lipińskiego w Lublinie
 • 23 listopada 2017 r. (czwartek) - koncert uczniów w Kaplicy Trójcy Świętej na Zamku Lubelskim
 • 24 listopada 2017 r. (piątek) - koncert uczniów "Jesienny Kaprys" z cyklu "Gdzie mieszka muzyka" w MBP im. H. Łopacińskiego Filia nr 35, godz. 16.30
 • 25 listopada 2017 r. (sobota) - przesłuchania CEA - etap szkolny, godz. 10.00
 • 27 listopada 2017 r (poniedziałek) - zebranie rady pedagogicznej - klasyfikacja śródroczna uczniów realizujących indywidualny tok nauki
 • 28 listopada - 2 grudnia 2017 r. (wtorek-sobota) - konsultacje w sprawie wyników klasyfikacji śródrocznej uczniów realizujących indywidualny tok nauki

GRUDZIEŃ

 • 1 grudnia 2017 r. (piątek) - koncert uczniów klas pierwszym połączony ze ślubowaniem, godz. 16.30
 • 1 grudnia 2017 r. (piątek) - popis uczniów klasy fortepianu p. G. Wysockiej-Skrzypińskiej z gościnnym udziałem uczniów OSM im. K. Lipińskiego w Lublinie, godz. 17.30
 • 2 grudnia 2017 r. (sobota) - koncert uczniów klasy altówki, wiolonczeli i kontrabasu, godz. 11.00
 • 2 grudnia 2017 r. (sobota) - udział chóru w widowisku multimedialnym "Pink Floyd w blasku księżyca" w Filharmonii Lubelskiej, godz. 19.00
 • 4-5 grudnia 2017 r. (poniedziałek-wtorek) - przesłuchania półroczne uczniów sekcji instrumentów klawiszowych
 • 6 grudnia 2017 r. (środa) - udział uczennicy z klasy fletu w Makroregionanych Przesłuchania CEA uczniów klas instrumentów dętych drewnianych
 • 13 grudnia 2017 r. (środa) - przesłuchania półroczne uczniów sekcji instrumentów dętych i perkusji, godz. 18.30
 • 16 grudnia 2017 r. (sobota) - koncert kolęd, godz. 10.00
 • 16 i 18 grudnia 2017 r. (sobota, poniedziałek) - przesłuchania półroczne uczniów sekcji instrumentów smyczkowych
 • 23 -31 grudnia 2017 r. - zimowa przerwa świąteczna

STYCZEŃ

 • 1 stycznia 2018 r. (poniedziałek) - Nowy Rok
 • 2-5 stycznia 2018 r. (wtorek-piątek) - konsultacje w sprawie przewidywanych rocznych ocen klasyfikacyjnych uczniów realizujących indywidualny tok nauki
 • 6 stycznia 2018 r. (sobota) - Święto Trzech Króli
 • 13 stycznia 2018 r. (sobota) - koncert uczniów szkoły muzycznej II stopnia, godz. 10.00
 • 18 stycznia 2018 r. (czwartek) - popis uczniów klasy gitary i harfy, godz. 17.30
 • 20 stycznia 2018 r. (sobota) - przesłuchania półroczne uczniów sekcji gitary i harfy
 • 22 stycznia 2018 r. (poniedziałek) - zebranie rady pedagogicznej - klasyfikacja śródroczna uczniów oraz klasyfikacja roczna i promocja uczniów realizujących indywidualny tok nauki
 • 23 stycznia 2018 r (wtorek) - koncert kolęd, godz. 18.30
 • 23 - 27 stycznia 2018 r. (wtorek-sobota) - konsultacje w sprawie wyników klasyfikacji śródrocznej
 • 25 stycznia 2018 r. (czwartek) - Koncert karnawałowy - koncert semestralny uczniów w Domu Kultury LSM w Lublinie
 • 27 stycznia 2018 roku - zakończenie zajęć dydaktycznych w I semestrze
 • 29 stycznia - 11 lutego 2018 r. - ferie zimowe

LUTY

 • 26 lutego 2018 roku (poniedziałek) - zebranie rady pedagogicznej - klasyfikacja śródroczna uczennicy realizującej indywidualny tok nauki
 • 27 lutego - 3 marca 2018 r. (wtorek-sobota) - konsultacje w sprawie wyników klasyfikacji śródrocznej

MARZEC

 • 19-24 marca 2018 r. - konsultacje w sprawie przewidywanych ocen klasyfikacyjnych w klasach programowo najwyższych szkoły muzycznej II stopnia
 • 24 marca 2018 r. (sobota) - Wiosenny Koncert uczniów sekcji instrumentów smyczkowych, godz. 10.00
 • 26 marca 2018 r. (poniedziałek) - koncert uczniów w Trybunale Koronnym w Lublinie, godz. 17.30
 • 29 marca - 3 kwietnia 2018 r. - wiosenna przerwa świąteczna

KWIECIEŃ

 • 9 kwietnia 2018 r. (poniedziałek) - zebranie rady pedagogicznej - klasyfikacja końcowa klas programowo najwyższych szkoły muzycznej II stopnia oraz klasyfikacja śródroczna uczniów realizujących indywidualny tok nauki
 • 10-14 kwietnia 2018 r. (wtorek - sobota) - konsultacje w sprawie wyników klasyfikacji śródrocznej uczniów realizujących indywidualny tok nauki
 • 12 kwietnia 2018 r. (czwartek) - koncert uczniów w Kaplicy Trójcy Świętej na Zamku Lubelskim
 • 14 kwietnia 2018 r. (sobota) - zakończenie zajęć w klasach programowo najwyższych szkoły muzycznej II st.
 • 21 kwietnia 2018 r. (sobota) - egzamin dyplomowy - część teoretyczna
 • 30 kwietnia 2018 roku (poniedziałek) - dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktycznych

MAJ

 • 1 maja 2018 r. (wtorek) - Święto Pracy
 • 2 maja 2018 roku (środa) - dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktycznych
 • 3 maja 2018 r. (czwartek) - Święto Konstytucji 3 Maja
 • 21-26 maja 2018 r. (poniedziałek-sobota) - konsultacje w sprawie przewidywanych rocznych ocen klasyfikacyjnych
 • 26 maja 2018 r. (sobota) - koncert uczniów klas pierwszych z okazji Dnia Mamy, godz. 10.00
 • 31 maja 2018 r. (czwartek) - Boże Ciało

CZERWIEC

 • 1-2 czerwca 2018 roku (piątek-sobota) - dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktycznych
 • 9, 11-12 czerwca 2018 r. (sobota, poniedziałek-wtorek) - egzaminy promocyjne uczniów sekcji instrumentów klawiszowych
 • czerwiec 2018 r. - recitale dyplomowe
 • 11 czerwca 2018 r. (poniedziałek) - zebranie rady pedagogicznej - klasyfikacja i promocja uczniów
 • czerwiec 2018 r. - zebranie ogólne rodziców i koncert uczniów z okazji zakończenia roku szkolnego 2017/2018
 • 18 czerwca 2018 r. (poniedziałek) - koncert absolwentów SM I i II st., godz. 17.00
 • 20 czerwca 2018 r. (środa) - Koncert na zakończenie roku szkolnego, Chatka Żaka w Lublinie
 • 22 czerwca 2018 r. (piątek) - zakończenie roku szkolnego 2017/2018
 • 22 czerwca 2018 r. (piątek) - zebranie rady pedagogicznej po zakończeniu zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2017/2018
 • 23 czerwca- 31 sierpnia 2018 r. - ferie letnie

 

Wydarzenia są na bieżąco aktualizowane i uzupełniane.